Allergi och astma Ekologiska Livsmedel Homeopatiska medel Hud/Hår/Kroppsvård Hygienprodukter Klimakteriet/PMS Kosttillskott Leder/Muskler Lust & Uppiggande Mage/Tarm Rening Syra/Bas Balans Öronljus Övrigt Hund och Katt

Genacol Collagen
Genacol Collagen
384.00Kr
375.20Kr
...är tom

Homeopati
Mer om Kroppsrike
Psykosyntes
Psykosynteskontakt
Psykosyntesterapi
Utbildningar och Kurser
Beställnings/Köpvillkor
Kontakta oss

Beställnings/Köpvillkor
Beställnings- och Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vill du inte beställa via vårt shoppingsystem på vår hemsida skicka vanlig e-post eller faxa din beställning. Både stora och små beställningar är välkomna! Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Det är inte tillåtet att beställa varor i annans namn utan dennes vetskap och acceptans.Denna typ av beställningar polisanmäles av Kroppsrike. Tänk också på att IP-nummer loggas vid beställningar.

Säkert att handla på nätet
De säkerhetsanordningar som används vid betalning på Internet gör, att näthandel är ett av de mest säkra sätt som du kan använda ditt kreditkort på.

    Ditt kort är i dina egna händer. Ingen kan se över din axel. Inga papperslappar med viktig information på som lätt kan komma i orätta händer. Om det skulle ske ett fel eller en kriminell handling, är det inte ditt eget ansvar.

Kroppsrike använder sig av den nyaste och säkraste teknologi när det gäller betalning via internet. När du anger ditt kortnummer, krypteras alla data omedelbart, så att inga ovidkommande kan få tillgång till dem. Upplysningarna skickas direkt från betalningsserveren till banken, och blir inte sparat i vårt system.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser direktbetalning via kreditkort, förskott eller faktura.(se nedan) Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, fn. 49:-. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

I de fall du väljer faktura - sker fakturering genom Klarna AB. Faktureringsavgift fn. 25:- tillkommer. Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta. För att ett köp ska gå genom måste personnummer, namn och adress stämma överens med uppgifter ur folkbokföringen. Och Klarna måste bevilja kredit.


Leveranstider
Dina varor levereras utan något dröjsmål så snart order registrerats och godkänts. Vår ambition är att leverera lagerförda varor samma eller följande dag som order eller betalning (vid förskottsbetalning) erhållits. Om varan inte finns i lager kontaktar vi dig omedelbart.


Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker fn. endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Ej utlösta postförskott debiteras med 150:- för att täcka våra kostnader

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse om detta mottagits från oss.Retur av varor

Om du ångrar dig

Varorna skall returneras med tillförslutningen obruten. Returkostnader vid ett eventuellt ångerköp betalas av kunden. Du har full returrätt till hela paketet eller delar av den. Ångrar du ett köp, kan du sända varan i retur inom 14 dagar men emballerad på ett sådant sätt att inte varan skadas eller på annat sätt förstörs i transporten. Om något av ovanstående krav inte är uppfyllda kan vi inte godkänna returen.Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
Information som avser en specifik varas egenskaper avseende medicinsk, eller annan funktion står respektive tillverkare för. Således kan inte Kroppsrike ställas till svars för sådana påsåenden.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Fortsätt
Nyhetsbrev? Registrera dig här:


Dina köp hanteras tryggt genom:

KROPPSRIKE, Mångbyn 71 93010 Lövånger.
Tel 0913-10350 Mobil: 070-2770619, 070-5530874
Copyright © 2011 kroppsrike