Allergi och astma Ekologiska Livsmedel Homeopatiska medel Hud/Hår/Kroppsvård Hygienprodukter Klimakteriet/PMS Kosttillskott Leder/Muskler Lust & Uppiggande Mage/Tarm Rening Syra/Bas Balans Öronljus Övrigt Hund och Katt

Genacol Collagen
Genacol Collagen
384.00Kr
375.20Kr
...är tom

Homeopati
Mer om Kroppsrike
Psykosyntes
Psykosynteskontakt
Psykosyntesterapi
Utbildningar och Kurser
Beställnings/Köpvillkor
Kontakta oss

Homeopati
 
Detta är homeopati
 
  Homeopati är en gammal läkeprincip, som tar hänsyn till hela människan. I stället för att behandla och bota symtom, stärker homeopaten individens eget försvar. Kroppens eget oöverträffade försvar är nämligen bäst ägnat att ta hand om förekommande sjukdomar.
Den tyske läkaren Samuel Hahnemann lade under 1700- och 1800-talen grunden för den vetenskapliga homeopatin och gav utförliga anvisningar för sjukdomsbehandling enligt homeopatiska principer. I modern tid har den grekiske homeopaten George Vithoulkas betytt mycket för homeopatins vidare utveckling.
I många länder undervisas idag homeopater inom det etablerade högskoleväsendet, likaså undervisas läkare i många länder i homeopatins grunder.

Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen, "Simila smilibus curentur" , vilket betyder "lika botar lika". Med det menas att varje substans, som kan producera en helhet av symptom hos en frisk människa, tillika kan bota denna helhet av symtom hos en sjuk människa. En klassisk homeopat ordinerar därför, efter noggrann analys, endast ett läkemedel åt gången.
Homeopater behandlar de flesta sjukdomar, fysiska såväl som psykiska. Både akuta och kroniska sjukdomar behandlas. Enligt svensk lag finns dock vissa begränsningar, bland annat får en homeopat ej behandla cancer.
Enligt homeopatins synsätt är en sjukdom, med sina symtom, ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Är kroppens eget försvar tillräckligt starkt klarar människan att återfå balansen och bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att återfå balansen och bli frisk.


 
Samuel Hanemann, Homeopatins skapare

  Behandlingen tar hänsyn till fysiska och psykiska besvär samt till patientens personlighet. Detta innebär att två personer med samma besvär, kan få olika medicin. Just att finna den rätta medicinen, som alltså är mycket individuell, gör att det behövs lång tid för konsultationen.

Homeopatiska läkemedel framställs en-ligt en särskild process, potensering. Det innebär bland annat ett förtunnande av ursubstanserna, som hämtas från växt- mineral- och djurriket. Ett flertal vetenskapliga försök som gjorts inom homeopatin visar på goda resultat, som inte kan förklaras med placeboeffekt.
Ytterligare ett argument mot talet om placeboeffekt är att i länder där barn får behandlas har man fått särskilt goda resultat hos dem. Även djur kan behandlas framgångsrikt.
Den klassiska homeopatin växer mycket snabbt i hela världen och blir av många kallad för framtidens medicin.


Chamomilla
Vem har inte druckit kamomillté för att lugna
ett oroligt sinne eller en irriterad mage? Mindre känt
är dess förmåga att i homeopatisk form läka vid t.ex. öroninflammation, kolik och irritation. Dock förskrivs
homeopatisk medicin aldrig rutinmässigt. En noggrann
analys enligt likhetsprincipen krävs och hänsyn till hela människan tas alltid

 

Fortsätt
Nyhetsbrev? Registrera dig här:


Dina köp hanteras tryggt genom:

KROPPSRIKE, Mångbyn 71 93010 Lövånger.
Tel 0913-10350 Mobil: 070-2770619, 070-5530874
Copyright © 2011 kroppsrike