Allergi och astma Ekologiska Livsmedel Homeopatiska medel Hud/Hår/Kroppsvård Hygienprodukter Klimakteriet/PMS Kosttillskott Leder/Muskler Lust & Uppiggande Mage/Tarm Rening Syra/Bas Balans Öronljus Övrigt Hund och Katt

Genacol Collagen
Genacol Collagen
384.00Kr
375.20Kr
...är tom

Homeopati
Mer om Kroppsrike
Psykosyntes
Psykosynteskontakt
Psykosyntesterapi
Utbildningar och Kurser
Beställnings/Köpvillkor
Kontakta oss

Psykosyntes

Detta är psykosyntes

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv."

Roberto Assagioli

I början av 1900-talet grundade den italienska psykiatern Roberto Assagioli, samtida med Sigmund Freud, Carl Gustav Jung och Sabina Spielrein, en humanistisk psykologi som han kallade psykosyntes. Psykosyntes är ett vetenskapligt koncept, neutral gentemot olika religiösa samfund och rörelser. Den strävar inte efter att ge en matafysisk eller teologisk förklaring till livet mysterium. Den leder till dörren, men stannar där.

Psykosyntesen en del av den s.k. Transpersonella Terapin.

Detta innebär ett holistiskt synsätt med inkluderande av andlighet. Själens rop på tillblivelse genom vårt personliga varande. Den holistiska människosynen betonar människans obegränsade möjligheter till utveckling. Vi föds som andliga varelser och är här för ett syfte. Livet prövar oss och vi tvingas att anpassa oss för att överleva. På den resan utvecklar vi kontakten med vårt innersta väsen medan vi under allt för svåra omständigheter och påfrestningar riskerar att förlora oss själva och vår rätt till att leva som vi är ämnade att leva · nämligen i djup kärlek till oss själva och andra, för att finna kraft och lust att verka i gemenskap med andra människor. Vi behöver känna oss värdefulla för att finna mening med vår delaktighet. Vi har alla en historia som format oss och kanske skadat oss. Det holistiska perspektivet omfattar både det som är patologiskt och det som inom oss är oskadat och ständigt helt. Det unika är att vi har en kreativ potential som hjälper oss att läkas och att stödja oss i att vilja bli de vi är. Vi är alltid mer än vad vi ser, mer än våra begränsningar.

Två perspektiv samtidigt

Ett av de viktigaste bidragen till den moderna psykologin är psykosyntesens strävan att alltid se dessa två perspektiv samtidigt, en vilja att se både det vetenskapliga och det andliga perspektivet i människan

Jaget och dess delpersonligheter

Psykosyntesen arbetar utifrån teorin om ett jag, ett personligt själv, den klaraste punkten i varje individ. Jaget som aldrig värderar utan ser, konstaterar. Som stöd har jaget olika delpersonligheter som det verkar igenom. Och ytterst får jaget, det personliga självet, vägledning genom det Transpersonella Självet, som är kopplat till det gudomliga universum där vi alla är Ett. Viljans betydelse är en bärande del av psykosyntesen. Viljans betydelse i förmågan att ta ansvar, se valmöjligheter och skapa drivkraften att verka för något i livet.

Viljan till kärlek.

Kärleken är inte bara en känsla utan en viljeakt. Viljan till mening, viljan att tjäna genom sina handlingar, sprungna ur kärlek till sig själv och nästan.

Fler metoder.

Psykosyntesen innebär också att arbeta terapeutiskt med flera metoder än samtalet, såsom vägledda visualiseringar, enkla meditationer, gestalttekniker, skrivande och målande. Assagioli, psykosyntesens grundare, betonar också att psykosyntes är ett betraktelsesätt som går att förena med vilket annat arbete som helst. Han skrev i ett brev till alla berörda psykosyntesinstitutioner: Psykosyntes är inte en doktrin eller skola för psykologi; den är inte den enda metoden för självutveckling, terapi, utbidlning, interpersonellt eller i grupp, den skulle kunna kallas en rörelse, en trend och ett mål. Där finns ingen ortodox i psykosyntesen, jag börjar med mig själv, som kan betraktas som dess exekutiva representant eller ledare. Var och en som verkar i psykosyntesen försöker att uttrycka och tillämpa dessa tankar på sitt eget sätt, och alla som läser eller lyssnar till budskapet, eller får gåvan att använda psykosyntesens metoder,kan avgöra hur framgångsrik han eller hon är i att förvalta och uttrycka dess väsen.

Fortsätt
Nyhetsbrev? Registrera dig här:


Dina köp hanteras tryggt genom:

KROPPSRIKE, Mångbyn 71 93010 Lövånger.
Tel 0913-10350 Mobil: 070-2770619, 070-5530874
Copyright © 2011 kroppsrike